Helene Qvarnemark

Utexaminerades från Djursjukvårdarprogrammet 1995 . Legitimerad Djursjukskötare 2010.

Tjänstgjort på Djursjukhuset i Skara, samtliga avdelningar, från examen till mars 2010. Huvudsakligen tjänstgjort på operationsavdelningen med anestesi och övervakning. Därefter tjänstgjort på Djursjukhuset i Jönköping t.o.m. mars 2011. Även vid Jönköpings Djursjukhus arbetade jag huvudsakligen på operationsavdelningen.

Jag har gått ett flertal vidareutbildningar och kurser inom anestesi och analgesi. Jag tycker dessutom det är roligt att jobba med tänder och tandvård.

Mitt specialintresse är anestesi, men jag tycker att allt som har med djurvård och djursjukvård att göra är spännande och roligt och jag ser fram emot att få följa våra patienter på alla avdelningar i vår klinik.