Elisabeth ”Lisa” Bloom

Jag började min bana 1979 på det som då var Veterinärinrättningen i Skara. På den tiden fanns ingen formell utbildning till Djursjukskötare . Jag fick istället bland annat gå samma kurs i anestesi som veterinärstudenterna 1982. Jag var också med och startade upp en utbildningskommitté för djursjukvårdande personal..

Jag har under årens lopp gått bland tandvårdskurs för prof. Björn Klinge, ortopedikurs som AO/Synthes ordnade samt en rad kurser i ämnet analgesi/anestesi såväl nationellt som internationellt. 2002 blev jag invald i AVA (Europeiske Intresseorganisation för veterinäranestesi). Samma år startade vi den svenska motsvarigheten, Vetventilen. Under mina 30 år som djursjukvårdare vid Skara Djursjukhus arbetade jag på samtliga avdelningar, även om mitt huvudsakliga intresseområde alltid varit narkos och smärtlindring. Jag har även varit handledare åt djursjukvårdarstunder på Djursjukhuset i Skara.

Jag fick min legitimation som Djursjukskötare 2010. En av mina talanger är att jag förstår mig på taxar ;-)