Susanne Nielsen

Jag är från början utbildad inom lantbruket och har jobbat med mjölkkor i 5 år. 1999 bestämde jag mig för att byta karriär och började på djursjukvårdarprogrammet på SLU i Skara. Jag tog min examen där juni 2001 och har fram till augusti 2012 arbetat på djursjukhuset i Skara. Där tjänstgjorde jag på samtliga avdelningar såväl dagtid som jourtid.

Jag är legitimerad djursjukskötare sedan 2011.

Jag har gått ett flertal kurser inom anestesi/analgesi, akut- och intensivvård. Dessa utgör tillsammans med bilddiagnostik (röntgen, ultraljud) mina huvudsakliga intressen.

Jag tycker det skall bli roligt att arbeta på en mindre klinik där man kan följa patienterna på ett närmare sätt än vad som är möjligt på ett stort djursjukhus.