Vi som jobbar på Min Veterinär

Vår främsta resurs

På vår djurklinik i Skövde arbetar engagerade, kunniga och erfarna veterinärer och djursjukskötare.

Birgitta Lövdahl

Birgitta Lövdahl

Utexaminerades från veterinärutbildningen 1991. Sedan dess har jag arbetat med smådjurssjukvård på bland annat Djursjukhuset i Skara, Blå Stjärnans djursjukhus i Skara AB och Jönköpings djursjukhus.

2001 blev jag specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Jag har deltagit i ett stort antal kurser efter min examen 1991. De senaste åren har jag bland annat deltagit i European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) 6 veckors utbildning i Internmedicin i Utrecht, 2 veckors neurologiutbildning i Bern, 1 veckas akut och intensivvårdsutbildning i Bern. Under 10 månader 2010 deltog jag i en distansutbildning i "Internmedicinska sjukdomar hos katt" som gavs av Sydney universitet. Kursen omfattade ca 350 timmars studier och om kattens sjukdomar.

Mina specialintressen är: internmedicin, kattsjukdomar och neurologi.

Marie Karlsson Lindskog

Marie Karlsson Lindskog

Utexaminerad Veterinärhögskolan Uppsala jan – 97. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2002.

Klinikveterinär på Djursjukhuset i Skara samt Blå Stjärnans Djursjukhus i Skara 1999 - 2009. 2009 - 2010 tjänstgjort som ortoped på Regiondjursjukhuset i Strömsholm med remissfall från hela landet. 2010-2011 Djursjukhuset i Jönköping.

Jag har efter examen deltagit i ett stort antal kirurgikurser bla AO Basic Course Uppsala, AO Advanced Course Davos, Spinal Surgery, Liverpool, Stifle Surgery TTA Stockholm. En vecka neurologiutbildning på European School of Advanced Veterinary Studies i Bern, mm. Jag har även gått ett antal vidareutbildningar inom bukultraljud och varit instruktör på ultraljudsutbildning för kollegor. Jag har gått kurser i cardiologi och echokardiografi och är godkänd HCM screenare.

Mina specialintressen är kirurgi, ortopedi och bilddiagnostik/ultraljud.

Margareta Jonsson Häljestig

Margareta Jonsson Häljestig

Legitimerad veterinär, konsult.

2001 godkändes jag vid examination för ”Speciell kompetens i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt” vilket innebär att jag är en av cirka 30 veterinärer i Sverige som ögonlyser hundar och katter.

Helene Qvarnemark

Helene Qvarnemark

Utexaminerades från Djursjukvårdarprogrammet 1995 . Legitimerad Djursjukskötare 2010.

Tjänstgjort på Djursjukhuset i Skara, samtliga avdelningar, från examen till mars 2010. Huvudsakligen tjänstgjort på operationsavdelningen med anestesi och övervakning. Därefter tjänstgjort på Djursjukhuset i Jönköping t.o.m. mars 2011. Även vid Jönköpings Djursjukhus arbetade jag huvudsakligen på operationsavdelningen.

Jag har gått ett flertal vidareutbildningar och kurser inom anestesi och analgesi. Jag tycker dessutom det är roligt att jobba med tänder och tandvård.

Mitt specialintresse är anestesi, men jag tycker att allt som har med djurvård och djursjukvård att göra är spännande och roligt och jag ser fram emot att få följa våra patienter på alla avdelningar i vår klinik.

Birgitta Gustafsson

Birgitta Gustafsson

Jag började min bana inom djursjukvården genom att gå en Djurvårdarlinje i Enskede 1983. En av praktikplatserna var på Djursjukhuset i Växjö. Detta ledde till en tjänst som jag tillträdde 1984.

1986 kom jag in på Veterinärhögskolan, men trots att detta varit min dröm sen barnsben bestämde jag mig för att det var djursjukskötare jag ville bli.

1988 tog jag min examen från Djursjukvårdarprogrammet och erbjöds arbete på Djursjukhuset i Skara. Jag har arbetat vid Skara Djursjukhas fram tills jag tillträdde min tjänst här på Min Veterinär i Skultorp 2011. Jag erhöll även min legitimation 2011.

Vid Djursjukhuset Skara har jag tjänstgjort på alla avdelningar och under perioden 2004 - 2011 varit ansvarig för de djursjukvårdare som arbetat där.

Jag har genomgått ett flertal utbildningar inom diverse områden, bland annat en 10 p kurs inom anestesi. Anestesi och smärtlindring är områden som under årens lopp engagerat mig mycket. Men att nu återigen få möjligheten att jobba på en lite mindre klinik med stora resurser är något som återuppväckt kärleken till mitt yrke - jag trivs som fisken i vattnet. Att få följa patienter och djurägare på nära håll, och få ta del av alla undersöknings led känns enormt inspirerande. Jag ser med tillförsikt framtiden an både för egen del men framför allt för djurägare i Skaraborg.

Elisabeth ”Lisa” Bloom

Elisabeth ”Lisa” Bloom

Jag började min bana 1979 på det som då var Veterinärinrättningen i Skara. På den tiden fanns ingen formell utbildning till Djursjukskötare . Jag fick istället bland annat gå samma kurs i anestesi som veterinärstudenterna 1982. Jag var också med och startade upp en utbildningskommitté för djursjukvårdande personal..

Jag har under årens lopp gått bland tandvårdskurs för prof. Björn Klinge, ortopedikurs som AO/Synthes ordnade samt en rad kurser i ämnet analgesi/anestesi såväl nationellt som internationellt. 2002 blev jag invald i AVA (Europeiske Intresseorganisation för veterinäranestesi). Samma år startade vi den svenska motsvarigheten, Vetventilen. Under mina 30 år som djursjukvårdare vid Skara Djursjukhus arbetade jag på samtliga avdelningar, även om mitt huvudsakliga intresseområde alltid varit narkos och smärtlindring. Jag har även varit handledare åt djursjukvårdarstunder på Djursjukhuset i Skara.

Jag fick min legitimation som Djursjukskötare 2010. En av mina talanger är att jag förstår mig på taxar ;-)

Susanne Nielsen

Susanne Nielsen

Jag är från början utbildad inom lantbruket och har jobbat med mjölkkor i 5 år. 1999 bestämde jag mig för att byta karriär och började på djursjukvårdarprogrammet på SLU i Skara. Jag tog min examen där juni 2001 och har fram till augusti 2012 arbetat på djursjukhuset i Skara. Där tjänstgjorde jag på samtliga avdelningar såväl dagtid som jourtid.

Jag är legitimerad djursjukskötare sedan 2011.

Jag har gått ett flertal kurser inom anestesi/analgesi, akut- och intensivvård. Dessa utgör tillsammans med bilddiagnostik (röntgen, ultraljud) mina huvudsakliga intressen.

Jag tycker det skall bli roligt att arbeta på en mindre klinik där man kan följa patienterna på ett närmare sätt än vad som är möjligt på ett stort djursjukhus.

Camilla Assarsson

Camilla Assarsson

Legitimerad djursjukskötare

För att få söka till djursjukskötarprogrammet då, behövdes praktik, som jag gjorde på Skövde Djurklinik 2002-2004.

Min examen från djursjukskötarprogrammet vid SLU i Skara fick jag 2006. Jag blev legitimerad djursjukskötare 2010.

Under sommaren 2006 började jag jobba på Djursjukhuset i Jönköping, där jag jobbat på alla avdelningarna, dagtid och jourtid, men mestadels på operation.

Mitt intresse för djurtandvård utvecklades och under våren 2008 gick jag en distansutbildning i Odontologi vid SLU. Under åren har jag även gått kurser inom röntgenteknik, analgesi, anestesi, akut- och intensivvård m.m

I september 2014 började jag jobba här på Min Veterinär och jag trivs jättebra! Trots att det är en mindre klinik finns stor kompetens!
Arbetet är varierande och jag jobbar på alla avdelningarna här på kliniken. Jag pratar gärna lite extra om tänder och tandborstning i samband med besöket, då jag tycker det intressant och roligt, men även en viktig profylax!