Kompetens

Det är veterinärens och djursjukskötarens kompetens som är viktig i vården av ditt djur.

Våra djursjukskötare är legitimerade!

Detta betyder att de samtliga har genomgått en omfattande godkänd utbildning för att arbeta som djursjukskötare med sjuka hundar och katter. I dagsläget finns det uppskattningsvis ca 1500 djursjukvårdare i Sverige som arbetar med hund- och kattdjursjukvård. Av dessa är det endast ca 500 st som är legitimerade.

Vad betyder det att veterinären är “Specialist i hundens och kattens sjukdomar”?

Det betyder att veterinären efter sin veterinärexamen och legitimation deltagit i en minst 3 år lång utbildning med tjänstgöring på en godkänd utbildningsplats under handledning, skrivit ett omfattande examensarbete samt klarat en skriftlig och muntlig tentamen i hundens och kattens sjukdomar.
I Sverige finns det i dagsläget ca 3900 legitimerade veterinärer. Av dessa är det ca 350 som är “Specialister i hundens och kattens sjukdomar”. På ”Min veterinär” hittar du två av dem!

Vad är en “Auktoriserad ögonlysningsveterinär”?

Det är en veterinär efter sin veterinärexamen och legitimation genomgått en omfattande vidareutbildning om ögats sjukdomar och behandling av dessa samt även undersökning av ögonen avseende påvisandet av ärftliga sjukdomar. I dagsläget finns det endast 40 veterinärer i Sverige med denna kompetens så vi är extra glada och stolta över att kunna erbjuda våra kunder denna kunskap.

Närhet

Närhet

Lugn miljö och personligt bemötande
Omtanke

Omtanke

Vård med kärlek och omsorg
Kompetens

Kompetens

Kompetens, noggrannhet och kvalitet styr vårt arbete
Resurser

Resurser

För att på bästa sätt hjälpa dig och ditt djur.