Vad händer vid en undersökning?

Inne på undersökningsrummet börjar vi alltid besöket med att veterinären talar med djurägaren om deras upplevelse om hur djuret mår och beter sig. Detta samtal är viktigt eftersom det är du som ägare som är specialist på just ditt djur! Det innebär att dina tankar, iakttagelser och funderingar är viktiga pusselbitar för att veterinären ska kunna ställa rätt diagnos på din hund eller katt.

Ibland kan det som djurägare vara svårt att förstå vad veterinären undersöker och hur. Det kan för ett otränat öga mest se ut som om vi klappar djuret. Men skenet bedrar…

Man kan dela in undersökningen i olika delar, var tyngdpunkten ligger vid undersökning av just din hund eller katt beror på vad den har för problem vid dagens undersökning. En ”vanlig” hälsoundersökning innebär att vi undersöker följande:

Hjärta och lungor

Hjärta och lungor

Hjärta och lungor undersöks bland annat genom att vi lyssnar med stetoskopet. Pulsen kan kännas på insidan av bakbenet, vi bedömer hur tydlig och snabb den är.

Problem med sina rörelser eller hälta

Problem med sina rörelser eller hälta

Har hunden eller katten problem med sina rörelser eller hälta kompletteras undersökningen med en ortopedisk undersökning. Vid denna undersöks djurets rörelser, leder, skelett och muskler extra noga genom att veterinären iakttar, böjer, sträcker och trycker på de misstänkta områdena.

Ögonlysning

Ögonlysning

Ögonlysning används som undersökning vid sjukdomar inne i ögat men även vid undersökning av förekomst av ärftliga ögonsjukdomar. För att få bedöma förekomst av ärftliga ögonsjukdomar krävs att man har en godkänd vidareutbildning för detta. Det är endast ca 40 veterinärer i Sverige som har denna kompetens och hos oss jobbar en av dem!