Blodprovsundersökningar

Genom att analysera blodprover kan vi bland annat undersöka funktionen på de inre organen som t.ex lever, njurar och bukspottskörtel. Man kan även analysera sockerhalten och mängden protein i blodet.

Antalet vita och röda blodkroppar samt “sänkan” kontrolleras

Antalet vita och röda blodkroppar samt “sänkan” kontrolleras

Antalet vita och röda blodkroppar samt “sänkan” kontrolleras om det föreligger en misstanke om en infektion eller inflammation i kroppen.

Arbete på det egna labratoriet

Arbete på det egna labratoriet

Proverna kan vi själva analysera på kliniken men ibland krävs specialundersökningar och då skickas blodprovet till ett specialist laboratorium antingen i Uppsala eller i Tyskland. Vi väljer att skicka ditt djurs prov till det labbet som kan ge oss det säkraste, bästa, snabbaste och billigaste provsvaret!

Arbete på det egna labratoriet

Arbete på det egna labratoriet

Pipettering av ett blodprov