Urinprovsundersökningar

Provtagning av urinen sker oftast genom att djurägaren får en ren provtagningsburk och sedan rasta sin hund i koppel utanför kliniken eller hemma innan besöket här. Katter kan vara svårare - de kissar ju sällan ute i koppel! Vår personal kan ge dig tips om hur du kan ta ett urinprov på din katt hemma.

Urinprov analyseras

Urinprov analyseras

I ett urinprov analyseras oftast koncentrationsförmågan av urin i njuren, förekomst av äggvita, blod, socker eller bakterier.